De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Fordonsbestånd

Antal vägfordon som är registrerade vid ett visst datum i ett land och godkända för användning på allmänna vägar. Detta omfattar vägfordon som är undantagna från årliga skatter eller licensavgifter. Det omfattar också importerade begagnade fordon och andra vägfordon i enlighet med nationell praxis. Statistiken ska inte omfatta militärfordon.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa