De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Audiovisuella tjänster

Audiovisuella tjänster och därmed förknippade tjänster:

Audiovisuella tjänster, såsom filmproduktion för film eller video, produktion av radio- och televisionsprogram, musikinspelning, provisioner till producenter, regissörer och skådespelare och provisioner på distributionsrättigheter.

Gruppen omfattar också provisioner till utländska uppträdare, producenter o.d. som betalats för teater- och musiktjänster, idrotts- och cirkusevenemang.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa