De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

CEPA-klassificering

Klassificeringen av miljöskyddsåtgärder och -kostnader. CEPA-klasser är bl.a. avloppsrening, avfallshantering, luftvård, naturskydd, samt förvaltning och annat miljöskydd.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa