De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Specialkreditkort

Specialkreditkort är kreditkort som kan användas för betalning i namngivna butiker eller affärskedjor. För inköp beviljas vanligen över två månaders betalningstid. På köpskulden debiteras ränta.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Specialkreditkort är kreditkort som kan användas för betalning i namngivna butiker eller affärskedjor. Typiska specialkreditkort är oljebolagens kort.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Specialkreditkort är kreditkort som kan användas för betalning i namngivna butiker eller affärskedjor. För inköp beviljas vanligen över två månaders betalningstid. På köpskulden debiteras ränta.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 31.12.1987 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa