De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Handelns lagerstatistik

I enkäten för handelns lagerstatistik ber man varje kvartal omkring 300 företag ange värdet på lagren i slutet av ifrågavarande kvartal. Värdet på lagren anges efter lagertyp: Ämnen och varor, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, fabrikat och handelsvaror.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa