De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Totalförbrukning

Totalanvändningen (totalförbrukningen) av material och förnödenheter omfattar varor som företaget köpt externt och som använts för kalenderårets produktion och produkter som tillverkats i företaget för vidareförädling. Volym efterfrågas.

Uppgiften om totalanvändning frågas som kompletterande uppgift ifråga om de benämningar på material och förnödenheter för vilka köpen inte antas beskriva den faktiska användningen av material och förnödenheter tillräckligt väl.

Volymen av totalanvändningen = volymen av material och förnödenheter som använts för produktion under statistikåret + volymen av material och förnödenheter som tillverkats för vidareförädling inom samma juridiska enhet.

Ifall totalanvändning frågas om insatsbenämningen, görs det bara för Statistikcentralens egna behov.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

NoneStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1996

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa