De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Hushållens låntagningsplaner

Konsumentbarometern innehåller frågor om hushållens låntagningsavsikter och -motiv. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 24.5.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa