De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Hushållens inköpsplaner

Konsumentbarometern innehåller frågor om olika ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på omfattar:
- anskaffning eller byte av ägarbostad under de närmaste 12 månaderna
- anskaffning av ny eller gammal personbil under de närmaste 12 månaderna
- anskaffning av fritidsbostad, renovering av bostad, inredning, hushållsmaskiner, hemelektronik, utrustning för rekreation, andra fortskaffningsmedel än bil, semesterresa i Finland, semesterresa i utlandet under de närmaste 6 månaderna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 24.5.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa