De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Hushållsavfall

Konsumtionsavfall som härstammar från hushåll. Till hushållsavfall räknas inte sådant avfall som uppkommit utanför hemmet eller hushållssfären, inte ens då avfallsproducenten är ett hushåll (exempelvis spillolja som uppstår vid oljebyte och lämnas på bilverkstaden).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa