De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Konsumtionskredit

Lån till hushåll för förvärv av konsumtionsvaror och tjänster för eget bruk.
Här ingår alla konto- och kreditkortskrediter (också checkkonton med kredit), krediter för resor (exkl. studie- och arbetsresor) samt övriga krediter som beviljats hushållen för konsumtion (t.ex. krediter för anskaffning av bil, hushållsmaskiner osv.).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa