De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Närområdesturism

Med närområdesturism avses turism till länder som ligger geografiskt nära. Begreppet innehåller också kryssningar utanför Finlands territorialvatten (inom Östersjöområdet). I Finlands reseundersökning omfattar närområdesturismen Sverige, Estland, Ryssland, Norge, Danmark, Lettland och Litauen.

Alla resegrupper ingår: fritidsresor och arbets-/konferensresor, resor med övernattningar och dagsresor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa