De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Finansiering av fakturafordringar (factoring)

Factoring innebär att ett säljföretags fakturafordringar omvandlas till pengar. Företaget levererar fakturafordringar till ett kreditinstitut/finansbolag och får rörelsekapital i utbyte mot dem. Hit hänförs kapital som överlåtits till företag för finansiering av rörelsekapital. Köparen betalar fakturafordran direkt till finansbolaget. Avtalet om den överförda fordran utgör säkerhet för fordran.
Här ingår både inhemsk factoring och exportfactoring.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa