De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inkvarteringsanläggning

Inkvarteringsanläggningar (Accommodation establishment) är anläggningar som bedriver inkvarteringsverksamhet och som erbjuder kortvarig logi till turister, semesterfirare o.d.

I inkvarteringsstatistiken har anläggningarna indelats i följande kategorier enligt näringsgrensindelningen (TOL 2008): hotell (inkl. motell), resandehem, vandrarhem, stugbyar och campingplatser.

I EU:s och övrig internationell statistik används ofta den sammanslagna klassen "Hotell och motsvarande anläggningar" (Hotels and similar establishments), som utöver hotell i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik också omfattar vandrarhem och pensionat.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa