De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Betaltidskort

Vid betalning med betaltidskort beviljas räntefri betalningstid, vanligen på mindre än två månader. Om kortet har både betaltids- och kreditegenskap klassificeras det till gruppen egentliga kreditkort.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Vid betalning med betaltidskort beviljas räntefri betalningstid, vanligen på mindre än två månader. Typiska betaltidskort är Visa samt bensinbolagens kundkort.

När det gäller kort med både betaltids- och kreditkortsegenskaper är valet av kategori en bedömningsfråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 31.12.1987 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Vid betalning med betaltidskort beviljas räntefri betalningstid, vanligen på mindre än två månader. Typiska betaltidskort är Visa samt bensinbolagens kundkort.

När det gäller kort med både betaltids- och kreditkortsegenskaper är valet av kategori en bedömningsfråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa