De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Husbil

En husbil är en personbil eller buss som tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:
- sittplatser och bord (bordet kan vara lätt att avlägsna);
- sovplatser, som kan göras om av sittplatser (sovplatserna skall vara dimensionerade för vuxna)
- kokmöjligheter (inne i bilen, tillåten fast inredning);
- förvaringsutrymmen (tillräckliga förvaringsutrymmen för förvaring av reseutrustning, kärl o.d.).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa