De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Resans huvudmål

Resans huvudmål i Finland är det resmål som den utländska resenären uppger som huvudsakligt mål. Det kan finnas flera huvudmål för en resa av vilka högst två antecknas. I gränsintervjuundersökningen registreras resans huvudmål på kommunnivå. Huvudsakligt mål kan också vara en plats där resenären inte har övernattat.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa