De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kapitalmarknadsinstrument (exkl. aktier)

Av masskuldebreven: referenslån (benchmarklån), debenturer, optionslån, konverteringslån, övriga masskuldebrevslån, eviga lån samt övriga kapitalmarknadsinstrument (exkl. aktier).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa