De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Dagsavlönad

Dagsavlönade löntagare omfattas av skogsbranschens kollektivavtal. Inkomsterna hos en dagsavlönad löntagare bestäms i huvudsak efter arbetade dagar. En dagsavlönad löntagare kan utföra ett dagsavlönat arbete som betalas på basis av arbetade dagar samt timavlönat arbete som betalas på basis av arbetade timmar flera perioder i månaden. Dessutom kan en dagsavlönad löntagare få inkomster för icke arbetad tid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa