De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kostnader som inriktas på nya krediter

Kostnader som inriktas på krediter som snabblåneföretag beviljat under kvartalet. Kostnader av det här slaget som orsakas kunden är bl.a. expeditionskostnad av engångsnatur, avbetalningstillägg, kostnader för flyttning av förfallodag samt textmeddelandekostnader för lyftande av kredit. Till posten hör inte kostnader för indrivning av krediter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa