De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Sjukdag

Frånvarodag från huvudsysslan under undersökningsveckan, som beror på den sysselsattas egen sjukdom eller olycka.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa