De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Investeringsstock

Värdet av det kapital som en utländsk investerare investerat i finländska objekt vid en viss tidpunkt (utländska direktinvesteringar i Finland). På motsvarande sätt också värdet av det kapital som en finländsk investerare investerat i utländska objekt vid en viss tidpunkt (finländska direktinvesteringar i utlandet).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa