De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Sökande i utsökningsärende

Med sökande avses den som har ansökt om verkställighet av återkrav av fordran. Med fordran avses det kapital som fastställts i utsökningsgrunden, räntan på kapitalet och de kostnader som enligt utsökningsgrunden ska betalas jämte ränta. Den sökande kan var antingen en fysisk eller en juridisk person.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa