De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Entreprenadanmälan

Den som beställer byggarbete ska meddela uppgifter om entreprenaden till Skatteförvaltningen. En anmälan behövs endast om värdet på ett enskilt entreprenadavtal är mera än 15 000 euro utan moms. En entreprenadanmälan ska göras för varje avtal. Ett avtal kan ingås muntligt eller skriftligt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa