De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ny studerande

I statistiken "Studerande och examina vid läroanstalter" avses med nya studerande sådana studerande, som under statistikåret blivit inskrivna för en viss utbildning vid en viss läroanstalt. Inom grundläggande utbildning i grundskolan räknas alla elever i första klass som nya studerande. Inom den grundläggande utbildningen för vuxna samlas inte statistikuppgifter in om nya studerande.

Uppgiften om nya studerande reviderades år 2012 för universitetsutbildningens del: före år 2012 erhölls bara uppgifter om inskrivning vid ett visst universitet, fr.o.m. år 2012 fås uppgifter om inledande av ett visst utbildningsprogram vid universitetet.

Fram till år 2001 omfattade nya yrkeshögskolestuderande bara de studerande som anmält sig som närvarande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

From år 2012 avses i universitetsstatistiken med nya studerande sådana studerande som påbörjat sin universitetsutbildning för nuvarande examen vid universitetet i fråga och som studerade den 20 september.

Tidigare avsågs med nya studerande studerande som inskrivits för första gången för lägre eller högre högskoleexamen i vilken som helst utbildning vid universitetet i fråga, och som studerade den 20 september. T.o.m. år 2001 var nya studerande i universitetsutbildning studerande som under kalenderåret påbörjat sin utbildning vid universitetet i fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över gymnasieutbildning avses med nya studerande de studerande som den 20 september är inskrivna vid läroanstalterna och som har skrivit in sig vid läroanstalterna samma år under perioden 1.1-20.9.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över personer som sökt till utbildning och statistiken över studiegången avses med nya studerande i gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning studerande som studerat den 20 september, som blivit inskrivna vid läroanstalten i en viss utbildning 1.1- 20.9 Med nya studerande i yrkesutbildning avses studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och studerande i utbildning som förbereder för fristående examen som under kalenderåret skrivit in sig vid läroanstalter samt de studerande som ingått ett läroavtal under kalenderåret. Före år 2013 var nya studerande inom läroplansbaserad yrkesutbildning studerande som inskrivits 1.1–20.9. From år 2010 avses i universitetsutbildning med nya studerande sådana studerande som påbörjat sin universitetsutbildning för nuvarande examen vid universitetet i fråga och som studerade den 20 september. Tidigare avsågs med nya studerande som inskrivits för första gången för lägre eller högre högskoleexamen i vilken som helst utbildning vid universitetet i fråga, och som studerade den 20 september.

Antalet nya studerande är mindre än i annan statistik efter utbildningssektor, bl.a. på grund av att statistiken bara beaktar sådana studerande som har en riktig finsk personbeteckning i materialen och på grund av att en ny studerande räknas bara en gång enligt utbildningssektor, utbildningsstadium eller någon annan uppgift (t.ex. läroanstalt).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

I statistiken "Sökande till utbildning" och "Studiernas gång" avses med nya studerande inom gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning studerande som studerade den 20 september och som under perioden 1.1-20.9 inskrevs för en viss utbildning vid läroanstalten samt inom yrkeshögskoleutbildning de studerande som fr.o.m. år 2002 för första gången anmält sig som närvarande eller frånvarande. Med nya studerande inom yrkesutbildning avses både studerande inom läroplansbaserad yrkesutbildning som studerade den 20 september och som inskrevs vid läroanstalten under perioden 1.1-20.9 och fr.o.m. år 2004 även de studerande som inskrevs under kalenderåret (1.1-31.12) inom utbildning som förbereder för fristående examen eller inom läroavtalsutbildning.

Med nya studerande inom universitetsutbildning avses studerande som inlett studier för lägre eller högre högskoleexamen och som den 20 september studerade som nya studerande vid universitetet i fråga. Antalet nya studerande är mindre än i annan statistik efter utbildningssektor, bl.a. på grund av att statistiken bara beaktar sådana studerande som har en riktig finsk personbeteckning i materialen och på grund av att en ny studerande räknas bara en gång enligt utbildningssektor, utbildningsstadium eller någon annan uppgift (t.ex. läroanstalt).

Fram till år 2001 var en ny studerande inom yrkeshögskoleutbildningen en studerande som anmält sig som närvarande för första gången och en ny studerande inom universitetsutbildningen var en studerande som under kalenderåret inlett sin utbildning vid universitetet i fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2004 - 31.12.2012

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp

I statistiken över personer som sökt till utbildning och statistiken över studiegången avses med nya studerande i gymnasieutbildning, yrkesutbildning på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildning studerande som studerat den 20 september, som blivit inskrivna vid läroanstalten i en viss utbildning 1.1-20.9 och i yrkeshögskoleutbildning dessutom för första gången anmält sig som närvarande eller frånvarande. Med nya studerande i universitetsutbildning avses studerande som inlett studier för lägre eller högre högskoleexamen, som studerat den 20 september och som är nya vid universitetet i fråga. Antalet nya studerande är mindre än i annan statistik efter utbildningssektor, bl.a. på grund av att statistiken bara beaktar sådana studerande som har en riktig finsk personbeteckning i materialen och på grund av att en ny studerande räknas bara en gång enligt utbildningssektor, utbildningsstadium eller någon annan uppgift (t.ex. läroanstalt).

En ny studerande i yrkeshögskoleutbildning var fram till år 2001 en studerande som anmält sig som närvarande för första gången. En ny studerande i universitetsutbildning var fram till år 2001 en studerande som inlett sin utbildning vid universitetet i fråga under kalenderåret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.1995 - 31.12.2003

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över yrkeshögskolor avses med nya studerande studerande som studerat den 20 september statistikåret och som 1.1-20.9 tagit emot sin studieplats i utbildningen i fråga vid yrkeshögskolan i fråga och för första gången anmält sig som närvarande eller frånvarande.

En ny studerande i yrkeshögskoleutbildning var fram till år 2001 en studerande som anmält som sig närvarande för första gången.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Med nya studerande i yrkesutbildning avses studerande i grundläggande yrkesutbildning, i utbildning för yrkesexamen och specialyrkesexamen som under kalenderåret har inskrivits vid läroanstalter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Med nya studerande i yrkesutbildning avses studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och studerande i utbildning som förbereder för fristående examen som under kalenderåret skrivit in sig vid läroanstalter samt de studerande som ingått ett läroavtal under kalenderåret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2015 - 31.12.2018

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp

MMed nya studerande i yrkesutbildning avses dels studerande som den 20 september deltog i yrkesutbildning enligt läroplan och som skrivit in sig vid läroanstalten under perioden 1.1-20.9, dels studerande som skrivit in sig vid läroanstalten under kalenderåret (1.1-31.12) och deltar i utbildning som förbereder för yrkesprov.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2004 - 31.12.2014

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp

I statistiken över yrkesutbildning avses med nya studerande studerande i examensinriktad utbildning som den 20 september statistikåret studerar vid läroanstalten och som skrivit in sig i en viss utbildning vid läroanstalten under perioden 1.1-20.9.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.1999 - 31.12.2003

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa