De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Egentliga kreditkort

Egentliga kreditkort har en betaltid som kan variera flexibelt från en månad till flera år. Största delen av specialkreditkorten hör till denna grupp.

När det gäller kort med både betaltids- och kreditkortsegenskaper är valet av kategori en bedömningsfråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Egentliga kreditkort har en betaltid som kan variera flexibelt från en månad till flera år.Om kortet har både betaltids- och kreditegenskap klassificeras det till gruppen egentliga kreditkort.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Egentliga kreditkort har en betaltid som kan variera flexibelt från en månad till flera år. Största delen av specialkreditkorten hör till denna grupp.

När det gäller kort med både betaltids- och kreditkortsegenskaper är valet av kategori en bedömningsfråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 31.12.1987 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa