De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kunder inom den privata sektorn

Kunder inom den privata sektorn är bolag (också sådana som ägs helt eller delvis av staten, kommuner eller samkommuner), statens, kommunernas och samkommunernas affärsverk, Finlands Bank, privatpersoner, företag, stiftelser, andelslag, föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt icke-vinstsyftande organisationer.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa