De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Samhällspolitiskt mål

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering analyseras i statistiken med utgångspunkt i forskningens samhällspolitiska (socioekonomiska) mål. Fördelningen av statlig finansiering av forskning och utveckling på olika mål beror på den som utför klassificeringen, i det här fallet finansiären. I Finland använder man sig av den NABS-indelningen.

Mark, vatten och atmosfär
Miljöskydd
Rymden
Markanvändning, trafiksystem och annan infrastruktur
Energi
Främjande av industrin
Hälso- och sjukvård
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Utbildning
Kultur
Samhälleliga och sociala strukturer och processer
Universitet
Annan allmän vetenskaplig utveckling
FörsvarStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering analyseras i statistiken med utgångspunkt i forskningens samhällspolitiska (socioekonomiska) mål. I Finland använder man sig av den nordiska Nordforsk-indelningen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2018

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa