De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Produktion som förebygger förorening av miljön

Produktion som förebygger förorening av miljön kan omfatta produkter, teknik eller tjänster som gäller skador på luften, marken och vattnet samt problem i anknytning till avfall, buller, naturens mångfald och landskap i naturtillstånd. En sådan produktion kan vara verksamhet, eller förknippad med verksamhet som är, mätning, uppföljning, förebyggande, hantering, reparation, undersökning, utveckling eller medvetandegörande av en fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa