De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Miljöskyddsutgifter

Offentliga sektorns miljöskyddsutgifter är summan av de verksamhetsutgifter och investeringar som orsakas av miljöskyddsåtgärder samt utbetalda investeringsersättningar och andra utbetalda bidrag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Summan av de investeringar och verksamhetsutgifter som orsakas av miljöskyddsåtgärder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa