De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Insatsförbrukning av miljöskyddsutgifter

Med insatsförbrukning beskrivs den miljöproduktion (=miljöskyddsutgifter) som används av producenten själv i samband med miljöskyddsutgifter. Dessa uppkommer under produktionen utifrån hjälpfunktioner som behövs för primär eller sekundär produktion.
Exempel på miljöproduktion som används av producenten själv är användning av energi och material, löner, underhållsarbeten o.s.v.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa