De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagarfamiljemedlem

En person som arbetar utan lön i ett företag eller på en gård som ägs av en familjemedlem.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Personer som arbetar utan lön i ett företag eller på en gård som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa