De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagsstock

Företagsstocken är en tvärsnittsuppgift om antalet verksamma företag under en viss tidpunkt. Antalet företag beror på ändringar i dataansamlingen av uppgifter om när företagen inlett och lagt ned sin verksamhet. Uppgiften offentliggörs i företagsregistrets statistik Nya och nedlagda företag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa