De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagsregistrets operativa databas

Företagsregistrets operativa databas är en databas där företags- och arbetsställeregistrets enheter och uppgifterna om enheterna upprätthålls. Utgående från uppgifterna i företagsregistrets operativa databas utarbetas företagsregistrets enkätdatabas och företagsregistrets statistikfil.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa