De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagssanering

Lagen om företagssanering (1993) syftar till att rätta till den ekonomiska situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter. Företagssaneringsförfarandet är ett alternativ till konkurs. Målet med förfarandet är att ge livsdugliga företag möjlighet att fortsätta med sin verksamhet. Domstolen avgör om företaget har möjligheter att fortsätta med sin verksamhet efter en sanering.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa