Tietosuojaseloste 12.3.2018: Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruiden arvontalista

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Vesa Virtanen, puh. 029 551 2554,
th-sihteerit@stat.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Henkilötiedonkeruiden arvontalista

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikkien kyseisen vuoden aikana Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruisiin vastanneiden kesken arvotaan määrätty määrä 100 € arvoisia lahjakortteja (TK-00-1719-17). Arvonnan suorittamiseksi ja lahjakorttien toimittamiseksi tarvitaan tiedot otoksiin valituista.

Yhteystietojen perusteella lahjakortit voidaan toimittaa voittajille. Kaikille Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruisiin osallistuneille on saatekirjeessä ilmoitettu arvonnasta.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot

Henkilö on vastannut Tilastokeskuksen otoskyselyyn, kuten työvoimatutkimukseen, tulo-ja elinolotutkimukseen, kuluttajabarometriin tai vastaavaan Tilastokeskuksen vuosiohjelmaan kuuluvaan tiedonkeruuseen. Arvonnassa käytetään kohdenumeroa tai pseudotunnusta sekä tiedonkeruun tunnusta.

Kun arvonta on tehty, haetaan voittajien yhteystiedot otoksista, jotka sijaitsevat suojatulla levyllä. Arvontatiedostossa ei ole henkilötietoja. Arvonnassa voittaneiden henkilötiedot haetaan suojatulta levyltä tiedonkeruussa käytetyn kohdenumeron tai pseudotunnuksen perusteella.

Otostiedostossa on henkilötunnus yhteystietojen päivittämiseksi. Päivitetyt yhteystiedot haetaan arvonnan voittajille ja lahjakortit toimitetaan voittajille postitse. Lahjakortin mukana lähetetään kirje, jossa kerrotaan arvonnasta.

Esimerkiksi S- ja K-ryhmän lahjakortin voimassaoloaika on 24 kk latauksesta tai käytöstä. Tilastokeskus vastaa lahjakortin veroista. Arvonnoista tehdään pöytäkirja.

Tietotyypit: henkilötiedot

Tunnistetiedot: kohdenumero, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä: -

Henkilön luokittelutiedot: -

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tilastokeskus: väestötietojärjestelmä

Tilastokeskus: otosaineisto

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Vuosittaiset arvontatiedot hävitetään vuoden kuluttua arvontojen toteuttamisesta.