Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Alueellinen yritystoimintatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/alyr/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet: PalvelutRakentaminenTeollisuusYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten toimipaikkojen rakennetta ja toimintaa alueittain, toimialoittain, ja kokoluokittain. Tilastoaineisto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat. Tilaston yhteydessä esitetään tilastotietoja myös julkiyhteisöjen toimipaikoista.

Tietosisältö

Perusmuuttujia ovat toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstön lukumäärä, liikevaihto, tuotannon brutto- ja jalostusarvo. Tilastoyksikkönä on yrityksen tai muun taloudellista toimintaa harjoittavan yksikön toimipaikka.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2008:

https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html

Alueluokitus: https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/index_alue.html

Henkilöstön suuruusluokka

Liikevaihdon suuruusluokka

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto hyödyntää eri tietolähteitä mm. suoraa tiedonkeruuta yrityksiltä ja toimipaikoilta sekä hallinnollisia rekistereitä kuten elinkeinoverotusaineistoa. Seuraavilla tiedusteluilla kysytään yrityksen toimipaikkojen perustietoja kuten toimialat ja palkansaajamäärät:

• Yritysrekisterin monitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu

• Yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu

• Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu

Toimipaikkojen yritystoimintaan liittyviä kyselyt ovat:

• Teollisuuden T5 toimipaikkakysely

• Toimipaikkayhdistelmä – kysely (TILKES- kyselyn liite)

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilaston tietoja päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastovuoden 2017 tiedot julkistetaan joulukuussa 2018.

Aikasarja

Alueellisen yritystoimintatilaston tietoja on saatavilla toimialoittain, kokoluokittain, kunnittain ja maakunnittain Tilastokeskuksen kotisivuilta maksuttomasta Px-Web palvelukannasta vuodesta 2013 alkaen.

Asiasanat

Toimipaikka, henkilöstö, toimialat, liikevaihto, bruttoarvo, jalostusarvo, teollisuus, kauppa, rakentaminen, palvelualat.

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/alyr/yht.html

Lisätietoja

merja.kiljunen@stat.fi


Päivitetty 05.09.2018