Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Elinolotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/eot/
Aihealue: Elinolot
Sivuavat aihealueet: Tulot ja kulutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Elinolotilasto kuvaa kotitalousväestön elinolosuhteita eri näkökulmista, kuten köyhyys- tai syrjäytymisriskiä, koettua hyvinvointia ja toimeentuloa, terveyttä ja asumista väestöryhmittäin Suomessa. Tietoja kerätään vuosittain tulo- ja elinolotutkimuksella, jonka pohjalta tuotetaan myös tulonjakotilaston otospohjaiset tiedot sekä Suomen tiedot Eurostatin EU-SILC-tutkimukseen. Osa tilastossa julkaistavista tiedoista kerätään vain määrävuosina, mutta osa tiedoista vuosittain.

Tietosisältö

Tilasto kuvaa otokseen valitun henkilön sekä hänen kanssaan samaan kotitalouteen kuuluvien henkilöiden elämäntilannetta. Julkaisuissa tilastointiyksikkönä ovat sekä henkilöt että kotitaloudet.

Keskeisiä haastattelussa kerättäviä tulostietoja ovat

  • otoshenkilön kokemus omasta terveydentilastaan ja hyvinvoinnistaan
  • otoshenkilön ja koko kotitalouden kokema aineellinen puute
  • kotitalouden ongelmat rahojen riittämisessä, maksuvaikeudet ja velkaantuminen
  • kotitalouden asumistapa, asumismenot ja -kustannukset sekä asunnon laatua kuvaavat tiedot
  • lasten aineellinen elintaso ja lasten terveys
  • erilaisten palveluiden saatavuus

Kohdeperusjoukko on Suomessa tilastovuoden lopussa vakinaisesti asuvat yksityiskotitaloudet eli ns. kotitalousväestö.

Tilastotiedot ovat julkisia, mutta tutkimuksen perusaineisto on salainen. Tietojärjestelmistä tuotetaan tunnistamattomassa muodossa oleva tutkimuskäyttöön tarkoitettu palveluaineisto, jonka käyttöön tarvitaan erillislupa.

Käytetyt luokitukset

Henkilön ikä, kotitalouden sosioekonominen asema, kotitalouden tulotaso, kotitalouden elinvaihe, alueluokitukset

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Elinolotilasto on otostutkimus, jonka lopullinen otoskoko on noin 10 000 kotitaloutta. Kotitalouksien ja henkilöiden tiedot kerätään haastattelemalla ja hallinnollisista rekistereistä. Haastattelutiedonkeruun sisältö koostuu keskeisistä taustamuuttujista, elinoloja kuvaavista kysymysmoduuleista, sekä muun muassa asumista, velkoja ja taloudellista toimeentuloa kuvaavista tiedoista.

Valtaosa taustatiedoista (mm. koulutusaste, siviilisääty, tuloryhmä) saadaan rekistereistä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston tiedot julkaistaan noin 16 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Asiasanat

elinolot, subjektiivinen toimeentulo, toimeentulo, köyhyysriski, syrjäytymisriski, koettu hyvinvointi, terveys, asuminen, sosioekonominen asema, kotitaloudet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/eot/yht.html


Päivitetty 24.05.2019