Totalproduktionen av mjölk

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/maidkt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över totalproduktionen av mjölk är en årsstatistik som innehåller uppgifter om den mängd mjölk som levererats till mejerierna och användningen av mjölk för olika ändamål på gårdarna. Statistiken innehåller också information om kornas medelproduktion och antal. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna, lantbruksundersökningen och nötkreatursregistret. Utvecklingen av totalproduktionen av mjölk och mjölkkornas medelavkastning beskrivs också som en tidsserie.

Nyckelord

lantbruk, mjölkproduktion, mjölk, mejerier, direktförsäljning, gårdar, kor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/maidkt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.09.2011