Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelualojen hyödyketilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/palhy/
Aihealue: Palvelut
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa liikevaihdon rakennetta ja palvelutarjontaa palveluita tuottavilla toimialoilla. Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen yritystoiminnan rakennetilastoista (295/2008), jossa tilaston piiriin kuuluvat toimialat, tilaston tietosisältö sekä käytetty palvelueräluokitus on määritelty.

Tietosisältö

Toimialasta riippuen tiedot kysytään joko vuosittain tai joka toinen vuosi. Palvelualojen hyödyketilasto kattaa seuraavat toimialat (toimialakoodit sulkeissa):

Asetuksen mukaiset toimialat: Tietotekniset palvelut (582, 62, 631) Lakiasiainpalvelut (691) Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta (692) Liikkeenjohdon konsultointi (702) Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (711) Tekninen testaus ja analysointi (712) Mainostoiminta (731) Markkina- ja mielipidetutkimukset (732) Työllistämistoiminta (78)

Tilastovuodesta 2020 alkaen tiedot kerätään myös koskien seuraavia toimialoja:

Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut (494) Vesiliikenne (50) Ilmaliikenne (51) Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (52) Posti- ja kuriiritoiminta (53) Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta (581) Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59) Radio- ja televisiotoiminta (60) Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (74) Vuokraus- ja leasingtoiminta (77) Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut (79) Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (80) Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (82) Terveyspalvelut (86) Pesulapalvelut (9601)

Tilaston perusjoukko kattaa kaikki vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset asetuksessa määritellyillä toimialoilla. 20 hengen alaraja johtaa kuitenkin monilla toimialoilla siihen, että yritysjoukko kattaa vain pienen osan toimialan liikevaihdosta, eikä muodosta edustavaa kuvaa toimialan rakenteesta (suuremmat yritykset keskittyvät eri palveluihin kuin pienemmät). Tästä syystä henkilöstörajaa on laskettu joillakin toimialoilla kattamaan 5 henkeä työllistävät yritykset.

Yrityksiltä kysyttäviä tietoja ovat liikevaihto sekä liikevaihdon jakautuminen CPA-tuoteluokituksen (Classification of Products by Activity) mukaisesti. Lisäksi pyydetään erittelemään mahdollinen myynti kotitalouksille (yksityisasiakkaille) tuoteluokittain.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL 2008) ja CPA2015-tuoteluokitus (Classification of Products by Activity).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Palveluhyödykekohtaisia tietoja ei ole saatavissa muista lähteistä, joten tiedot tulee kysyä suoraan yrityksiltä. Tiedonkeruun kehikko on poimittu Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisteristä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan vuosittain 12 kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä. Tiedot tulee toimittaa Eurostatille 18 kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Vertailukelpoinen aikasarja Palvelualojen hyödyketilaston tiedoista toimialasta riippuen alkaa vuodesta 2008. Joillakin toimialoilla on tosin myös otettava huomioon ositteiden kattavuusmuutokset.

Asiasanat

liikevaihto, palvelut, toimialat, yritykset, yrityspalvelut

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/palhy/yht.html

Lisätietoja


Päivitetty 10.12.2021