Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pthi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: KansantalousLiikenne ja matkailuPalvelutYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yrityksiltä toisille yrityksille ja julkisyhteisöille (Business to Business, BtoB), kotitalouksille (Business to Consumers, BtoC) sekä kaikille loppukäyttäjille (Business to All, BtoAll) tarjottujen palvelujen hintakehitystä.

Tietosisältö

Palvelujen tuottajahintaindeksin toimialoittaiset tuoteindeksit kuvaavat palvelujen keskimääräistä hintakehitystä. Palvelujen tuottajahintaindeksien kokonaisindeksi kattaa tällä hetkellä noin 60 prosenttia markkinapalveluista. Indeksistä puuttuvat muun muassa tukku- ja vähittäiskauppa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Indeksin kattavuutta parannetaan kehittämällä indeksejä uusille palveluille. Palvelujen tuottajahintaindeksin laadintaperiaate on tuotepohjaisuus. Indeksi kuvaa tietyn palvelutyypin hintojen kehitystä yrityksen päätoimialasta riippumatta. Mikäli palvelualan yritys tuottaa myös tavaroita, yritys ei kuulu tavaratuotannon osalta palvelujen tuottajahintaindeksin kuvausalueeseen.

Toisaalta yritys, joka tuottaa pääosin teollisia tavaroita, saattaa tuottaa myös palveluita, jolloin yritys kuuluu palvelutuotannon osalta palvelujen tuottajahintaindeksin kuvausalueeseen.

Indeksien laskemista varten tiedonantajayrityksiltä kerätään tietoja niiden tarjoamista palveluista, niiden hinnoista, yritysten liikevaihdoista ja yritysten liikevaihdon jakautumisesta eri palveluryhmien kesken. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai hintakehitystä. Suoran hintakeruun lisäksi palvelujen tuottajahintaindeksien laadinnassa käytetään hyväksi myös muiden Tilastokeskuksen tilastojen (mm. Kuluttajahintaindeksi) hintatietoja tai pistelukuja.

Käytetyt luokitukset

Luokituksena on perusvuodesta 2015 lähtien tuoteluokitus CPA 2015 (CPA Ver. 2.1), joka on Euroopan Unionin toimialoittainen CPA-tuoteluokitus (European Statistical Classification of Products by Activity). Lisäksi palvelujen luokitusta voidaan tarkentaa tarpeen vaatiessa.

Indekseissä, joiden perusvuosi on 2010 ja 2005, käytetään julkaisutasoina kansallista toimialaluokitusta TOL 2008, joka perustuu Euroopan yhteisön tilastolliseen toimialaluokitukseen NACE Rev. 2.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Palvelujen tuottajahintaindeksin laskenta perustuu noin 420 vastaajalta kerättyihin yli 3 200 hintatietoon. Lisäksi muutamista palveluryhmistä on käytössä massa-aineistoja, joissa hintahavaintoja on yhteensä noin 20 000. Indeksissä hyödynnetään myös muita Tilastokeskuksen indeksejä, kuten kuluttajahintaindeksiä. Hintatietojen ja tiedonantajien lukumäärät vaihtelevat palveluittain.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuositilasto.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaistaan tilastoneljännestä seuraavan kuukauden 24. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Aikasarja

Tällä hetkellä julkaistavan palvelujen tuottajahintaindeksin perusvuosi on 2015=100. Eri toimialojen aikasarjojen pituudet vaihtelevat. Aikasarjat ovat saatavilla Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta.

Asiasanat

hintaindeksit, indeksit, palvelujen tuottajahintaindeksi, palvelut, toimialat, tuottajahinnat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pthi/yht.html


Päivitetty 21.05.2018