Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Presidentinvaalit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pvaa/
Aihealue: Vaalit
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Presidentinvaalit toimitetaan suoralla kansanvaalilla joka kuudes vuosi. Tilastokeskus tuottaa presidentinvaaleista viralliset tilastot. Ennakkotilastot julkaistaan internetissä Statfin-tilastopalvelussa sekä Presidentinvaalit – tilastosivulla, mahdollisimman pikaisesti vaaliyöstä alkaen. Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan Internetissä ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään Statfin-palvelun tietokannat.

Tarkemmalla tasolla olevia tietoja vaaleista löytyy Tilastokeskuksen internet-sivuilla presidentinvaalien (tilastot aihealueittain) oman tilastosivun (1994 lähtien) lisäksi StatFin-tilastopalvelusta vuodesta 1994 alkaen.

Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut Tieto Oyj:lle. Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu kahdesta vaalitiedostosta, aluetiedostosta ja ehdokastiedostosta.

Tietosisältö

Tilastot koostuvat tasavallan presidentin ensimmäisestä ja toisesta vaalista. Keskeisintä sisältöä ovat: presidenttiehdokkaiden saamat äänimäärät ja osuudet eroteltuna ennakkoäänestyksessä saatuihin ja varsinaisena vaalipäivänä saatuihin ääniin, tiedot äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumääristä sukupuolen mukaan, ennakolta äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan. Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu kahdesta vaalitiedostosta, aluetiedostosta ja ehdokastiedostosta. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Vaalipiiri, kuntaryhmä, kunta, puolue (yhdistysrekisteriin merkityt).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut TietoEnator Oyj:lle. Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston em. yhtiöltä. Tiedot siirretään vaalitietojärjestelmästä sähköisenä tiedonsiirtona jo vaaliyönä ennakkotilaston tuottamista varten. Vaalitulosten vahvistamisen jälkeen Tilastokeskukselle toimitetaan vahvistetut tulokset, joista laaditaan vaalien lopulliset tulokset. Tietoja ennakkoäänestämisestä kerätään vielä lomakkeilla muutamasta kymmenestä sellaisesta kunnasta, jotka eivät käytä OM:n äänioikeusrekisteriä.

Päivitystiheys

Kulloinkin toimitettavien, ensimmäisen ja toisen vaalikierroksen vaalivuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotilastot sekä ensimmäiseltä että toiselta vaalikierrokselta tuotetaan varsinaisen vaalipäivän jälkeisenä vaaliyönä ja ne ovat myös nähtävissä Internetissä samasta ajankohdasta alkaen. Lopullinen tilasto (perinteisenä paperijulkaisuna) valmistuu vaaleja seuraavana vuonna.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1925 alkaen.

Asiasanat

ehdokkaat, presidentinvaalit, puolueet, vaalit, äänestysaktiivisuus, äänestäminen, äänioikeus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pvaa/yht.html


Päivitetty 06.07.2017