Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuottavuustutkimukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ttut/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tuottavuustutkimuksessa vuosittaiset arvonlisän, tuotoksen ja työn tuottavuuden muutokset hajotetaan komponentteihin, jolloin pystytään tarkastelemaan, mistä tekijöistä muutos on johtunut. Tarkasteltavat osatekijät ovat pääoma- ja työpanos alaerineen sekä kokonaistuottavuus.

Tietosisältö

Toimialoittaisia tietoja työn tuottavuudesta, pääoman tuottavuudesta sekä kokonaistuottavuudesta. Tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon ja ovat pääsääntöisesti julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL2002).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kansantalouden tilinpitoon perustuvissa tuottavuuslaskelmissa kuvataan koko kansantalouden sekä markkinatuottajien ja omaan loppukäyttöön tuottajien työn, pääoman ja kokonaistuottavuuden kehitystä toimialatasolla. Työn tuottavuuden mittarina käytetään toimialan bruttoarvonlisäyksen suhdetta tehtyihin työtunteihin. Pääoman tuottavuuden mittarina käytetään bruttoarvonlisäyksen suhdetta bruttopääomakannan keskikantaan. Kokonaistuottavuuden mittarina käytetään bruttoarvonlisäyksen ja painotetun työ- ja pääomapanoksen suhdetta. Toimialojen tiedot, joista käy ilmi yksikkökohtaiset tiedot, ovat kuitenkin salassa pidettäviä.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Maalis-huhtikuu.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1975 lähtien.

Asiasanat

arvonlisäys, kansantalouden tilinpito, kansantalous, pääomakanta, toimialat, tuottavuus, työn tuottavuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ttut/yht.html


Päivitetty 14.10.2021