Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land

Producent: Tull
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ttvkmmm/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln. Statistiken är en officiell informationskälla för uppgifter om Finlands import, export och handelsbalans.

Nyckelord

import, export, handelsbalans, utrikeshandel, Intrastat, användningsändamål, produkter, varor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ttvkmmm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 21.09.2012