Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Väestön ennakkotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vamuu/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Väestön ennakkotilasto sisältää tietoja väestönmuutoksista ja väestörakenteesta. Väestönmuutoksista on saatavissa tietoja Suomessa elävänä syntyneistä ja kuolleista, kunnassamuutoista, kuntien välisistä muutoista, siirtolaisuudesta, solmituista avioliitoista, myönnetyistä avioeroista, rekisteröidyistä parisuhteista, eroon päättyneistä rekisteröidyistä parisuhteista ja Suomen kansalaisuuden saaneista. Ennakkotilasto tuotetaan kuukausittain.

Tietosisältö

Väestötilaston ennakkotiedot kuvaavat tärkeimpiä väestönmuutosten kokonaismääriä mm. iän ja sukupuolen mukaan alueittain sekä väestörakennetta ajanjakson lopussa. Elävänä syntyneistä on saatavilla tietoja äidin iästä. Maassamuutot on eritelty kunnassamuuttoihin ja kuntien välisiin muuttoihin. Kuntien välisistä muutoista on saatavilla kuntien tulo-, lähtö- ja nettomuutto sekä tulo- ja lähtökunta. Maahan- ja maastamuuttaneista on saatavilla lähtö-/tulomaa sekä kansalaisuus. Kaikissa väestönmuutostapahtumissa henkilön ikä on ikä väestönmuutoksen tapahtumapäivänä.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytetään tilastovuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa. Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli ovat vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset. Ikä luokitellaan 1- tai 5-vuotisluokkiin.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Väestömuutosaineisto on kokonaisaineisto. Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto päivittää väestötietojärjestelmään tietoja Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden väestönmuutoksista. Käräjäoikeudet päivittävät väestötietojärjestelmään tiedot avioeropäätöksistä ja rekisteröityjen parien eropäätöksistä ja Maahanmuuttovirasto tiedot Suomen kansalaisuuden myöntämisistä. Väestöön kuuluvat ne Suomen ja ulkomaan kansalaiset, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa, vaikka olisivatkin tilapäisesti ulkomailla. Kunkin tilastokuukauden loputtua odotetaan muutosilmoituksia vielä kaksi viikkoa ennen ennakkotilastojen tekemistä. Kahta viikkoa kauemmin viipyneet muutosilmoitukset tilastoidaan seuraavassa kuukausitilastossa todelliseen tapahtuma-ajankohtaan. Näin ollen edeltävien tilastokuukausien julkaistut luvut saattavat muuttua.

Päivitystiheys

Ennakkotilasto julkaistaan kerran kuukaudessa. Lopulliset väestönmuutostilastot julkaistaan seuraavan vuoden huhti-toukokuussa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilaston tiedot julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden jälkipuoliskolla.

Aikasarja

Aikasarjoja tehdään vain lopullisista tilastoista.

Asiasanat

ennakkoväkiluku, kunnassamuutto, kuntien välinen muutto, kuolleisuus, maahanmuutto, maassamuutto, maastamuutto, muuttoliike, syntyvyys, väestö, väestönkasvu, väestönmuutokset, väkiluku

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/yht.html


Päivitetty 23.04.2020