Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Verot ja veronluonteiset maksut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vermak/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto "Verot ja veronluonteiset maksut" sisältää tietoa valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä veroista ja pakollisista sosiaaliturvamaksuista. Lisäksi tilastossa on mukana Suomessa kerätyt veroluonteiset maksut Euroopan Unionille. Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston käytetyin tunnusluku on veroaste, jossa kaikkien pakollisten veroluonteisten maksujen vuosikertymä suhteutetaan saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen. Veroaste on yksi yleisimpiä julkisen sektorin koon mittareita kansainvälisessä vertailussa.

Tietosisältö

Aineisto sisältää tietoja veroasteesta, valtion ja kuntien veroista verolajeittain sekä sosiaaliturvarahastojen ja Euroopan Unionin keräämistä pakollisista maksuista lajeittain.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

OECD:n Revenue Statistics -verotilaston noudattama verolajiluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Perustuu kansantalouden tilinpidon laadinnassa käytettyihin perusaineistoihin.

Kansainvälistä vertailutietoa veroasteesta saa OECD:n Revenue Statistics -julkaisusta.

OECD:n Revenue Statistics -verotilaston määritelmien mukainen veroaste on laskettu kesästä 2004 alkaen suo-riteperusteisista verokertymistä. Suoriteperusteisessa kirjaamisessa pyritään kohdistamaan julkisyhteisöjen ke-räämät verotulot samaan ajankohtaan veron maksuvelvoitteen aiheuttaman tapahtuman kanssa. Käytännössä suoriteperusteiset kertymät määritellään ajoituskorjattujen kassakertymien avulla. Esimerkiksi arvonlisäveron osalta tilityksen viive on yleensä kaksi kuukautta. Ajoituskorjaus tarkoittaa tällöin sitä, että esimerkiksi helmi-kuussa valtion kassaan maksetut arvonlisäverotulot tilastoidaan edellisen vuoden joulukuun verokertymiin.

Tilastokeskuksen tuottamat verotilastot ovat suoriteperusteiset vuodesta 1988 alkaen. OECD:n verotilaston tiedot ovat yhtenevät kansantalouden tilinpidon verojen ja julkisyhteisöjen keräämien pakollisten sosiaaliturvamaksu-jen kanssa.

Päivitystiheys

Päivitetään kansantalouden tilinpidon tahdissa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot toimitetaan OECD:lle kesäkuussa.

Aikasarja

Tietoja koottu vuodesta 1965 alkaen.

Asiasanat

energiavero, julkinen talous, sosiaaliturvamaksut, valtion tulot, valtiontalous, veroaste, verotulot, verotus, ympäristöverotus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vermak/yht.html

Lisätietoja

Tiedot julkaistaan OECD:n Revenue Statistics -julkaisussa. Veroaste julkaistaan myös kansantalouden tilinpidon liitetietona ja Suomen tilastollisessa vuosikirjassa


Päivitetty 18.07.2013