Statistik över spannmål på marknaden

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vikatu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om de mängder vete, råg, havre, foderkorn och maltkorn som de aktörer som köper spannmål direkt av odlarna köpt under skörde- och kalenderåret.

Nyckelord

lantbruk, spannmål, sädesslag, handel, spannmålshandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vikatu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.03.2010