Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Statistik över spannmål på marknaden

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Statistik över spannmål på marknaden
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller uppgifter om de mängder vete, råg, havre, foderkorn och maltkorn som de aktörer som köper spannmål direkt av odlarna köpt under skörde- och kalenderåret.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, spannmål, sädesslag, handel, spannmålshandel.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över spannmål på marknaden [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikatu/index_sv.html