Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över spannmål på marknaden [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikatu/uut_sv.html