Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om de mängder vete, råg, havre, foderkorn och maltkorn som de aktörer som köper spannmål direkt av odlarna köpt under skörde- och kalenderåret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över spannmål på marknaden [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikatu/meta_sv.html