Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yksityismetsätalouden liiketulos

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/ymtkan/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastossa julkaistaan alueittaiset (13 metsäkeskusta ja Ahvenanmaa) puuntuotannon tulot ja menot ja niiden perusteella laskettu yksityismetsätalouden liiketulos. Tuloina käytetään vuotuisten hakkuiden ja kantohintojen perusteella laskettuja bruttokantorahatuloja. Menot perustuvat Metlan metsänhoito-yhdistyksiltä ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolta keräämiin alueittaisiin kustannustietoihin. Tiedot esitetään myös metsämaan pinta-alaan suhteutettuina.

Asiasanat

metsätalous, yksityismetsätalous, kannattavuus, tulot, menot, liiketulos, valtiontuki

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ymtkan/yht.html


Päivitetty 13.09.2016